Stichting de Multisport Beweging

Doel van de Stichting

Ondersteuning bieden – in de vorm van kennis overdracht en financiĆ«le ondersteuning – bij de ontwikkeling van producten en diensten die kinderen en hun ouders helpen om (ongeorganiseerd en gestructureerd) breed motorische te ontwikkelen, waarbij multisport wordt ingezet als middel om naast de motorische ontwikkeling ook de sociale-, emotionele- en cognitieve ontwikkeling te stimuleren.

Waarom Stichting De Multisport Beweging

Dagelijks worden we overspoeld door nieuwsberichten waaruit blijkt dat er door de Nederlandse bevolking te weinig bewogen wordt waardoor zorgkosten de pan uit rijzen.

Onderzoek toont keer op keer aan dat meer en beter bewegen effect heeft op de gezondheid van kinderen. Dit in de vorm van een betere fysieke fitheid, optimale motorische ontwikkeling, betere schoolprestaties en betere sociale vaardigheden. Ook is aangetoond dat deze effecten een positieve rol blijven spelen tijdens de volwassen leeftijd als deze kinderen onderdeel zijn van de beroepsbevolking.

De wetenschap weet precies wat er aan de hand is maar de kennis bereikt – als gevolg van de inrichting van school, sportverenigingen en de rest van de zorgketen – het kind niet!

Veel gemeenten bieden sport aan tegen scherpe tarieven of zelf gratis. Hoewel dit een belangrijke voorwaarde scheppend aanbod is blijken veel van deze vaak bureaucratische organisaties veel overhead kosten te hebben en komt het geld niet altijd op de juiste plaats terecht. Bij een terugtrekkende overheid kan het sportaanbod in gevaar komen.

Een trend is zichtbaar binnen welwillende Sociale ondernemingen op het gebied van stimuleren van fysieke activiteit bij kinderen. Echter door de zware subsidiering van het overige sportaanbod zijn hun marges minimaal waardoor het moeilijk is om inversteringen te doen die groei mogelijk maken.

Hoe Stichting De Multisport Beweging bijdraagt


Ondersteuning bieden – in de vorm van kennis overdracht en financiĆ«le ondersteuning – bij de ontwikkeling van producten en diensten die kinderen en hun ouders helpen om (ongeorganiseerd en gestructureerd) breed motorische te ontwikkelen, waarbij multisport wordt ingezet als middel om naast de motorische ontwikkeling ook de sociale-, emotionele- en cognitieve ontwikkeling te stimuleren.

Wat Stichting De Multisport Beweging moet doen om te kunnen helpen

Stichting de Multisport Beweging heeft als doel fondsen te werven. De stichting wordt bestuurd door een drie koppig bestuur en vraagt een ANBI status aan. Bestuursleden krijgen een onkosten vergoeding en vacatiegelden als dat mogelijk is. Tenminste 90% van de geworven gelden komen te goede van groei investeringen voor sociale ondernemingen die passen bij de doelstelling van Stichting De Multisport Beweging.